Wikia


Duits luchtdoelgeschut uit Wereldoorlog II

Het Duitse leger was erop getraind om nauw samen te werken met tactische vliegtuigen en besefte dan ook goed de waarde van een effectieve luchtafweer. Ondanks de inmenging van politieke zijde, die kenmerkend was voor het Derde Rijk, waren de Duitse strijdkrachten aan het begin van de Tweede Wereldoorlog beter beschermd tegen luchtaanvallen dan enig ander leger.

2-cm Flakvierling 38

2-cm Flakvierling 38 in het Legermuseum te Brussel (Eigen foto).

Toen de Duitse strijdkrachten begin jaren dertig begonnen te herbewapenen, was de lichte luchtdoelartillerie een volslagen nieuw concept. Niet alleen de landmacht werkte het uit, maar de luchtmacht eveneens. Er kwam een taakverdeling tot stand. De Lichte AA (anti aircraft artillery, luchtdoelgeschut), of Flak (Fliegerabwehrkanone), van het leger gebruikt voor de bescherming van de troepen te velde, die van de luchtmacht voor de landsverdediging. In de praktijk leidde dat tot overlappende verantwoordelijkheden en grote verwarring.

Ondanks de streng gereglementeerde hoeveelheden materieel werd er vaak over de aanschaf daarvan gesteggeld. De rivaliteit werd ernstiger en de ruzies heftiger met de toename van het aantal Waffen-SS eenheden en hun autonome commandostructuur. Veel van de conflicten werden nooit opgelost, en werden gaandeweg erger naarmate de militaire situatie verslechterde.

Eenheden te velde waren doorgaans de dupe omdat ze onderaan de toewijzingslijst stonden. Tal van Wehrmacht-eenheden hadden recht op halftracks met luchtdoelartillerie, maar moesten het in de praktijk stellen met gevorderde Franse trucks. Aan het Oostfront werd de Flak vaak getrokken door dieren.

Parallelle ontwikkeling

Ondanks de grote verschillen in prioriteit waren de Flak-eenheden bij landmacht en luchtmacht ruwweg op dezelfde manier georganiseerd. Later volgde de Waffen-SS dezelfde patronen.

De lichte Flak-eenheden van het Duitse leger waren verdeeld in gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde eenheden. De laatstgenoemde waren vooral bestemd voor de verdediging van het achterland en statische doelen als legerplaatsen en arsenalen. De gemotoriseerde eenheden trokken op met de veldformaties en waren daarop ingericht. Het standaardvervoermiddel was de halftrack, maar in de praktijk werden tal van andere voertuigen gebruikt.

De veldeenheid die het meeste gebruikt werd op hoog niveau, was het Flakregiment. Dit kon diverse vormen hebben en bestond uit drie gemengde Flak-abteilungen (bataljons) of uit een mix van twee schwere Flakabteilungen (zware bataljons) en drie leichte Flakabteilungen (lichte bataljons). Gemengde formaties kwamen vaker voor omdat ze de commandanten een grotere mate van flexibiliteit en slagkracht gaven. Sommige gemengde Abteilungen beschikten over drie zware batterijen met de 8,8-mm Flak 18 of 8,8-mm Flak 36 en drie lichte batterijen (een met de Flakvierling 38). Een Abteilung bestond uit 1350 manschappen met 339 motorvoertuigen, 38 motorfietsen, twaalf zoeklichten, twaalf 8,8-mm kanonnen en 48 lichte Flakkanonnen.

Er waren ook leichte Flakabteilungen met uitsluitend lichte batterijen. Deze waren kleiner dan de gemengde formaties en hadden een bezetting van 800 man. Deze lichte groepen waren zeer algemeen en vereisten veel minder logistieke ondersteuning dan de grotere formaties, want ze hadden hun eigen integrale bevoorradingssysteem. Gemengde Abteilungen hadden die vrijwel alleen maar voor de zware batterijen.

Een leichte Flakabteilung had een bataljonshoofdkwartier en een stafpeloton. Het hoofdkwartier bestond uit administratief personeel. De bataljonscommandant maakte deel uit van het peloton, evenals zijn directe staf en communicatiepersoneel. Het peloton was verantwoordelijk voor zijn eigen verdediging, maar had geen organieke AA-wapens.

Tactische organisatie

Elk van de drie batterijen bestond uit vier secties. In theorie was vanaf 1941-1942 een van de vier secties uitgerust met de Flakvierling 38 en de andere drie met de enkelloops
SdKfz-6-2-37mm-flak36-01

Een SdKfz 6/2 met een 37-mm Flak 36 kanon.

Flak 30 of Flak 38. Elk van de secties had drie kanonnen. Elke batterij werd in theorie bemand door zes officieren, 65 onderofficieren en 139 andere manschappen, maar de praktijk verschilde daarvan nogal. Hetzelfde gold voor het materieel. Elke batterij werd geacht over 58 motorvoertuigen en vijf motorfietsen te beschikken, maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht. Het tekort aan gemotoriseerd vervoer was een permanente bron van zorg voor het leger.

Het bevoorradingssysteem was gebasseerd op een colonne voertuigen die de munitiereserves, het voedsel en de reserve-onderdelen vervoerden. Er waren ook rijdende werkplaatsen die de voertuigen en kanonnen aan de praat hielden. Dankzij deze colonne konden de batterijen enkele dagen lang zonder bevoorrading functioneren.

De stukbemanningen kregen hun opleiding op scholen die her en der in Duitsland verspreid waren. Veel flakscholen hadden verouderd materieel en veel bemanningen trainden dan ook met de 2-cm Flak 28 of 2-cm Flak 29 die uit de begindagen van de herbewapening stamden. De nadruk lag op het ontwikkelen van teamwork, zodat vooral de magazijnen snel konden worden verwisseld. Het vullen van lege magazijnen was een tweede belangrijke taak. De specialisten van de stukbemanningen waren de richter en de afstandbepaler, maar laatst genoemde man met zijn stereoscopische afstandsbepaler werd allengs minder belangrijk. De richters hadden meer aan lichtspoormunitie dan aan de geschreeuwde justeeraanwijzingen van de afstandbepaler. Medio 1944 verdween de afstandbepaler van het toneel.

Het opstellen van de batterijen was relatief eenvoudig. Afgezien van hun geringe omvang en gewicht, werden de Flak 30 en 38 vervoerd op een buisframe dat was ontworpen om het kanon snel en met een minimale fysieke inspanning op te stellen.

Links