Wikia


Het oversteken van rivieren, beklimmen van bergen en trotseren van noodweer is al moeilijk genoeg voor een regulier leger. Breng ook nog een sluipschutter in stelling en de normale moeizame gang van zaken kan ontaarden in totale ontwrichting.

Snipers1ut

Hoewel grendelgeweren allang zijn vervangen door automatische exemplaren, zijn ze nog steeds geliefd bij sluipschutters vanwege hun accuratesse en betrouwbaarheid.

Het standaardbeeld dat we hebben van een sluipschutter, is dat van een man die op een vijand in de verte schiet vanuit een zorgvuldig verscholen positie. Op het moderne, mobiele strijdtoneel heeft de sluipschutter echter weinig kans om deze vaardigheden uit te oefenen. Welke rol heeft een sluipschutter derhalve in de hedendaagse strijd?

Het antwoord zit hem in de rusttijd. Wanneer na gevechten beide partijen hergroeperen en zichzelf bevoorraden om zich voor te bereiden op de volgende ronde, is het tijd voor de sluipschutter om toe te slaan. Zijn taak is nauwelijks veranderd ten opzichte van vroegere tijden; nog altijd is de sluipschutter de jager op het slagveld.

Waarnemer

De sluipschutter is niet louter een moordmachine die zijn of haar doelen op grote afstand uit kan schakelen. Het is ook een goedgetrainde waarnemer die door het terrein kan bewegen zonder opgemerkt te worden en zo in gebieden kan komen waar hij niet verwacht wordt. Als de sluipschutter daar eenmaal is, moet hij zijn munitie sparen voor een belangrijk doelwit. Hiertoe moet de sluipschutter met grote beheersing en na een zorgvuldige voorbereiding en planning handelen.

Teamwork

Sluipschutters opereren zelden alleen. In het algemeen heeft elk infanteriebataljon in elk leger een team van ongeveer acht sluipschutters, die vaak in paren van twee werken. Het idee hierachter is dat de een zich op de observatie en het lokaliseren van het doelwit richt en de ander op het schieten. Dit is echter geen vaststaande regel; er zullen vele situaties zijn waarbij de sluipschutters voornamelijk als waarnemers optreden en hun wapens alleen gebruiken als dit absoluut noodzakelijk is of als een belangrijk doelwit getraceerd is.

In de tussenliggende periodes van een mobiele strijd kunnen de sluipschutters veel doen. Ze kunnen vijandelijke posities infiltreren, omvang en verplaatsingen observeren, en pogingen van de vijand om te recupereren of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, ontwrichten of onderbreken. En als ze binnen hun eigen verdedigde gebied blijven, kunnen ze in de gaten houden of de vijand op zijn beurt niet dezelfde infiltratietactieken toepast. Ook kunnen sluipschutters voorkomen dat vijandelijke patrouilles te dichtbij komen door hun mogelijke naderingsroute te onderkennen en hier een eventuele hinderlaag voor te bereiden.

Ook onder meer mobiele condities behoudt de sluipschutter zijn belangrijke taak doordat infanteristen niet altijd vanuit vestingen of pantservoertuigen opereren; dichtbij de vijand zullen ze hun 'strijdtaxi's' moeten verlaten en te voet verder moeten vechten. Op dat punt vallen ze ten prooi aan alle risico's die vroegere soldaten ook kenden: machinegeweren of andere wapens kunnen de infanteristen treffen, vaak vanuit onverwachte hoek.

Camouflage

Marine sniper

Het is voor iedere sluipschutter van wezenlijk belang om in de achtergrond te kunnen verdwijnen. Plaatselijke begroeiing en netten zijn hiervoor nuttige camouflagemiddelen.

Onder zulke omstandigheden kan de sluipschutter vijandelijke posities infiltreren voordat een opmars plaatsvindt. Met gebruik van stealth- en camouflagemiddelen kunnen kleine sluipschutterteams zich door de vijandelijke linie verplaatsen en dekking bieden aan hun infanteriecollega's. Bij gevaar kunnen ze dan vanuit de rug aanvallen, waarbij in eerste instantie getracht wordt de wapens te vernietigen, vanuit de oude gedachte dat het beter is om een wapen uit te schakelen dan de persoon die dit bedient.

In het verleden werden zware wapens als machinegeweren of mortieren vaak effectiever bestreden met één goedgerichte pantserdoorborende kogel dan door de langzamere en onzekerdere methode om elk lid van het wapenteam uit te schakelen. Dit geldt met name ook voor raketlanceerinrichtingen. Sommige sluipschutterteams zullen zover mogelijk in de vijandelijke linies infiltreren om totale chaos te creëren.

Wapens zijn niet het enige doelwit voor de sluipschutter. Ook vijandelijke officieren en onderofficieren vormen belangrijke doelen. Zelfs al dragen de meeste officieren tegenwoordig dezelfde uniformen en wapens als hun mannen, een getrainde waarnemer kan ze er vaak toch uitpikken om hun daden en gedrag.

Sluipschutters kunnen ook gebruikt worden om vijandelijke sluipschutters uit te schakelen. In veel moderne legers wordt vaak een scherm van sluipschutters gelegd voor de verdedigde posities met als enig doel het verstoren en vertragen van vijandelijke verplaatsingen. De sluipschutter zal het hierbij moeten opnemen tegen zijn collega-opponent. Dit speelt met name in bosrijke gebieden of ander niet open terrein, waar voldoende plek voor de vijand is om zich te verbergen.

Observatietactieken

De rol van de moderne sluipschutter is meer die van verkenner dan van jager. Hun opleiding levert vaak uitmuntende waarnemers af, mannen die kunnen infiltreren en verslag doen van vijandelijke posities en activiteiten. Dergelijke informatie is van onschatbare waarde voor een commandant, die ook weet dat de sluipschutter belangrijke wapens of personen kan uitschakelen.

Deze offensieve capaciteit is echter secundair aan de observatietaak. De getrainde sluipschutter zal zijn wapen zelden afvuren op doelen verder dan 800 meter. Er zijn dan teveel onzekere factoren en de sluipschutter riskeert daarmee zijn schuilplaats te verraden.

Welk wapen een sluipschutter ook heeft, als hij of zij een doel in het vizier krijgt, moet dit getroffen kunnen worden, in één keer. Zelfs als er om hem heen verbeten wordt gevochten, moet de sluipschutter ten allen tijde rustig blijven, observerend en wachtend, zorgvuldig aan het zicht onttrokken. En daarbij moet de sluipschutter altijd zijn doel voor ogen houden: zijn waarnemingsvermogen én zijn schietvaardigheid combineren om het maximaal haalbare resultaat te bewerkstelligen.

Links